Zamowienia Publiczne

Do kwot unijnych

data publikacji:
Dostawa materiałów betonowych
zobacz całą treść i wszystkie załączniki
data publikacji:
Ubezpieczenie majątku i interesów Miejskiego Przedsiębiorsrtwa Usług Komunalnych w Świętochłowicach Sp. z o.o.
zobacz całą treść i wszystkie załączniki
data publikacji:
Zakup mas asfaltobetonowych
zobacz całą treść i wszystkie załączniki
data publikacji:
Dostawa paliw płynnych
zobacz całą treść i wszystkie załączniki
data publikacji:
Zakup ( dostawa ) w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego samochodu specjalistycznego typu śmieciarka przystosowanego do zbiórki i transportu odpadów komunalnych
zobacz całą treść i wszystkie załączniki