Lista zamówień Do kwot unijnych
Data publikacji:

Zakup ( dostawa ) w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego samochodu specjalistycznego typu śmieciarka przystosowanego do zbiórki i transportu odpadów komunalnych

Pobierz
zawiadomienie_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej.pdf
Pobierz Podgląd
Pobierz
informacja_z_otwarcia_ofert.pdf
Pobierz Podgląd
Pobierz
pytania_i_odpowiedzi-21.11.2019-str.nr1-poprawiona_nazwa_postepowania.pdf
Pobierz Podgląd
Pobierz
pytania_i_odpowiedzi-25.11.2019.pdf
Pobierz Podgląd
Pobierz
rachunek_zyskow_i_strat.pdf
Pobierz Podgląd
Pobierz
zalacznik_nr7-istotne_postanowienia_umowy_leasingu-21.11.2019.docx
Pobierz Podgląd
Pobierz
dokumenty_finansowe.pdf
Pobierz Podgląd
Pobierz
pytania_i_odpowiedzi-21.11.2019.pdf
Pobierz Podgląd
Pobierz
ogloszenie_o_zamowieniu.pdf
Pobierz Podgląd
Pobierz
zalacznik_nr1-formularz_ofertowy.doc
Pobierz Podgląd
Pobierz
zalacznik_nr1a-parametry_techniczno_uzytkowe.docx
Pobierz Podgląd
Pobierz
zalacznik_nr2-oswiadczenie_o_spelnieniu_warunkow_udzialu.doc
Pobierz Podgląd
Pobierz
zalacznik_nr3-oswiadczenie_o_braku_podstaw_wykluczenia.doc
Pobierz Podgląd
Pobierz
zalacznik_nr4-oswiadczenie_o_przynaleznosci_do_grupy_kapitalowej.doc
Pobierz Podgląd
Pobierz
zalacznik_nr5-klauzula_informacyjna.docx
Pobierz Podgląd
Pobierz
zalacznik_nr6-opis_przedmiotu_zamowienia.docx
Pobierz Podgląd
Pobierz
zalacznik_nr7-istotne_postanowienia_umowy_leasingu.docx
Pobierz Podgląd