Usługi dodatkowe świadczone dla gminy Świętochłowice w zakresie wywozu
Telefon
całodobowy
32 345 15 70
lub
882 027 539
Usługi dodatkowe świadczone dla gminy Świętochłowice w zakresie wywozu

Wielkogabaryty

Odpady wielkogabarytowe można bezpłatnie oddać do Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych i Wielkogabarytowych zlokalizowanego na składowisku odpadów komunalnych przy ul. Wojska Polskiego.

Odpady wielkogabarytowe będą odbierane także akcyjnie zgodnie z dostępnym harmonogramem.

W przypadku zapotrzebowania na kontener na odpady wielkogabarytowe opłata za jego podstawienie i odbiór wynosi:
a) za kontener 3,5 m3 - załadunek do 5 Mg – 390 zł,
b) za kontener 5 m3 - załadunek do 10 Mg – 450 zł.

Formularz dotyczący zamówienia usług dodatkowych w zakresie odbioru odpadów komunalnych