Zakład Ulic i Transportu
Telefon
całodobowy
32 345 15 70
lub
882 027 539
Zakład
Ulic i Transportu

Oferta

Naszym klientom oferujemy następujące usługi:
 • budowa nowych obiektów budownictwa drogowego,
 • remonty kapitalne i modernizacje dróg, ulic i placów,
 • naprawy szkód górniczych w jezdniach i chodnikach,
 • remonty bieżące, cząstkowe jezdni i chodników,
 • remonty urządzeń odwadniających w drogach,
 • zimowe utrzymanie dróg i placów,
 • roboty ziemne i niwelacje,
 • roboty z zastosowaniem geosyntetyków - geosiatek i geowłóknin,
 • roboty elektryczne,
 • roboty brukarskie,
 • rozbiórki budynków i budowli
Ponadto:
 • wykonywanie usług transportowo-sprzętowych,
 • prowadzenie koncesjowanego obrotu paliwami ciekłymi,
 • usługi parkingowe