Telefon
całodobowy
32 345 15 70
lub
882 027 539

Aktualności

Oferta pracy dla informatyka

Oferta pracy dla informatyka

Poszukujemy informatyka, forma zatrudnienia -  umowa zlecenie.

Wymagania :

 • Samodzielność i inicjatywa w działaniu,
 • Doświadczenie w branży, informatycznej,
 • Znajomość sprzętu komputerowego i sieciowego,
 • Komunikacja w systemie pomocy zdalnej ( zdalny pulpit ),

Zakres obowiązków:

 • sprawowanie nadzoru i kontroli nad właściwym wykorzystaniem i zabezpieczeniem sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego i serwerów będących  w posiadaniu Zleceniodawcy,
 • instalacja i konfiguracja oraz wykrywanie i usuwanie nieprawidłowości w działaniu urządzeń sieci LAN, serwerów i systemów informatycznych,
 • zapewnienie ciągłej i niezawodnej pracy sprzętu informatycznego,
 • zapewnienie ochrony haseł i dostępu do sieci wraz z wykonywaniem i weryfikacją kopii bezpieczeństwa systemów,
 • prowadzenie ewidencji sprzętu i oprogramowania komputerowego,
 • nadzór nad realizacją umów serwisowych w zakresie sprzętu i urządzeń teletechnicznych,
 • inicjowanie postępowań na usługi i dostawy informatyczne,
 • bieżące doradztwo Zleceniodawcy w zakresie kwestii informatycznych,
 •  bieżącą obsługę strony internetowej i strony na Biuletynie Informacji Publicznej.

Oferty prosimy przesłać na adres sekretariat@mpgk.eu, lub osobiście w sekretariacie  w godzinach  od 7:00 do 15:00 od poniedziałku do piatku.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z dnia 2016r., poz. 922)" Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.