Usługi dodatkowe świadczone dla gminy Świętochłowice w zakresie wywozu
Telefon
całodobowy
32 345 15 70
lub
882 027 539
Usługi dodatkowe świadczone dla gminy Świętochłowice w zakresie wywozu

Odpady niebezpieczne

GPZONiW - Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych i Wielkogabarytowych

Na terenie miasta funkcjonuje punkt selektywnej zbiórki odpadów tj. Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych i Wielkogabarytowych zlokalizowany na składowisku odpadów komunalnych w Świętochłowicach. Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00, można bezpłatnie przekazywać:

 • odpady wielkogabarytowe;
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 • przeterminowane leki;
 • zużyte baterie i akumulatory;
 • zużyte świetlówki;
 • zużyte oleje;
 • chemikalia z gospodarstwa domowego;
 • urządzenia zawierające freon;
 • farby i tusze drukarskie;
 • opony;
 • odpady budowlane;
 • papier i tektura;
 • tworzywa sztuczne;
 • szkło;
 • opakowania wielomateriałowe;
 • odpady biodegradowalne.

 

Papa - co z nią zrobić?

Właściciel nieruchomości ma możliwość zamówienia usługi przekazania papy, pochodzącej z drobnych remontów w nieruchomości lub gospodarstwie domowym, w worku typu BIG BAG (o pojemności 1 m3) u przedsiębiorcy, który zostanie wyłoniony w drodze przetargu. 

Całkowity koszt usługi wynosi 280 zł brutto.

Formularz dotyczący zamówienia usług dodatkowych w zakresie odbioru odpadów komunalnych


 

MPZOP - Mobilny Punkt Zbiórki Odpadów Problemowych

W każdą ostatnią sobotę miesiąca, w poszczególnych dzielnicach miasta zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach do Mobilnego Punktu Zbiórki Odpadów Problemowych można bezpłatnie przekazywać:

 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 • przeterminowane leki;
 • zużyte baterie i akumulatory;
 • zużyte świetlówki;
 • zużyte oleje;
 • chemikalia z gospodarstwa domowego;
 • farby i tusze drukarskie.

Mobilny Punkt Zbiórki Odpadów Problemowych - harmonogram


 

MZWON - Miejsca Zbiórki Wybranych Odpadów Niebezpiecznych

Odpady niebezpieczne pochodzące ze źródła odpadów komunalnych, tj. zużyte baterie, przeterminowane leki, świetlówki, można również umieszczać bezpłatnie w Miejscach Zbiórki Wybranych Odpadów Niebezpiecznych, w specjalnych pojemnikach przeznaczonych do tego celu, w wybranych miejscach na terenie miasta:

 • Urząd Miejski w Świętochłowicach – ul. Katowicka 54;
 • Urząd Miejski w Świętochłowicach – ul. Katowicka 53;
 • Urząd Miejski w Świętochłowicach – ul. Bytomska 8;
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Lokalowej – ul. Tunelowa 2;
 • Administracja MPGL nr 1 – ul. Bytomska 22;
 • Administracja MPGL nr 2 – ul. Wallisa 2;
 • Administracja MPGL nr 3 – ul. Katowicka 33;
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świętochłowicach – ul. Wodna 8;
 • SM w Świętochłowicach ADM Paśniki - ul. Korfantego 1;
 • SM w Świętochłowicach ADM Chropaczów - ul. Beskidzka 3;
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa Matylda – ul. Pieczki 11/1;
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa Wiosenna – ul. Słoneczna 1;
 • MBP Filia nr 1 - ul. Chorzowska 37;
 • MBP Filia nr 4 - ul. Dmowskiego 21-23;
 • Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach – ul. Plebiscytowa 3;
 • Centrum Kultury Śląskiej Zgoda – pl. Krauzego 1;
 • Centrum Kultury Śląskiej Lipiny – ul. Chorzowska 73;
 • Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach – ul. Sądowa 1;
 • Ośrodek Sportu I Rekreacji Skałka – ul. Bytomska 40;
 • Młodzieżowy Dom Kultury –ul. Harcerska 1.

 

Apteki - tu oddaj przeterminowane leki

Mieszkańcy posiadający przeterminowane leki, mogą zwrócić je bezpłatnie do następujących aptek na terenie miasta:

 • ul. Chorzowska 19;
 • ul. Chorzowska 81;
 • ul. Górna 6;
 • ul. Katowicka 3;
 • ul. Katowicka 11;
 • ul. Katowicka 36;
 • ul. Korfantego 1;
 • ul. Łagiewnicka 6;
 • ul. Śląska 109;
 • ul. Wyzwolenia 48/Wodna 8.