Telefon
całodobowy
32 345 15 70
lub
882 027 539

Aktualności

MPUK wymienia pojemniki na terenie Świętochłowic. Pojawiają się też nowe w kolorze brązowym

Zakład Oczyszczania Miasta Miejskiego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych wymienia pojemniki na odpady na terenie całych Świętochłowic. Sukcesywnie pojawiają się m.in. nowe pojemniki w kolorze brązowym na odpady ulegające biodegradacji. Spółka przypomina też, jak ważna jest segregacja odpadów.

Ministerstwo Środowiska chce poprawić efektywność segregacji odpadów komunalnych, dlatego już od 1 lipca 2017 r., na terenie całego kraju, obowiązuje Wspólny System Segregacji Odpadów (WSSO). Odpady są dzielone na cztery frakcje. Do pojemnika/worka niebieskiego trafi papier, do zielonego – szkło, do żółtego – metale i tworzywa sztuczne, a do brązowego – właśnie odpady ulegające biodegradacji.

– Wymiana pojemników trwa od zeszłego roku. Zgodnie z wprowadzonymi przepisami w całym kraju trwa obecnie okres przejściowy i realizujemy ją stopniowo – tłumaczy Paweł Bryda, prezes MPUK. – Od tego roku nasza spółka odpowiada za oczyszczanie całego miasta. Nie korzystamy już z usług firm zewnętrznych.

MPUK pod koniec zeszłego roku zakupiło jednorazowo łącznie 2.730 szt. pojemników o pojemności od 120 litrów do 1100 litrów w kolorach czarnym, żółtym, zielonym, brązowym i niebieskim za ogólną kwotę  637.558,20 zł brutto. Pojemniki te zostały podstawione głównie na rejony przejęte po konsorcjancie, czyli na dzielnice: Piaśniki, Lipiny i Os. Ustronie. Od stycznia do kwietnia spółka dokupiła kolejnych 170 sztuk pojemników, które zostały przeznaczone na wymianę zniszczonych (w tym spalonych pojemników) oraz trafiły na tereny ogródków działkowych.

Przypomnijmy. Większość towarów, które kupujemy w sklepach, jest wykonana z plastiku, szkła, papieru oraz aluminium i innych metali, czyli materiałów, które można ponownie wykorzystać. Posegregowane odpady przestają być śmieciem, a stają się wartościowym surowcem.

Znaczną część odpadów można przetworzyć albo ponownie wykorzystać. Np. z 35 popularnych butelek PET można wyprodukować bluzę z polaru. Plastik może być też przetwarzany na innego rodzaju ubrania specjalistyczne lub sportowe. Powstają z niego także namioty, plecaki czy buty.

– Zachęcamy wszystkich mieszkańców do segregacji śmieci. To bardzo ważne dla ochrony środowiska. W ostatnich latach można zaobserwować coraz większy nacisk na edukację ekologiczną, co w dość prosty sposób przekłada się później na ilość segregowanych odpadów – zaznacza prezes Bryda.

Recykling jest ważnym elementem gospodarki krajów rozwiniętych, gdyż umożliwia wytwarzanie nowych produktów przy użyciu znacznie mniejszej ilości surowców i energii. Dzięki recyklingowi zmniejszone zostanie ponadto zużycie surowców oraz emisja szkodliwych substancji do środowiska.

Co wrzucać do pojemnika zielonego (szkło)?

Do zielonego pojemnika lub worka wrzucamy szkło.
Zatem do zielonego pojemnika powinny trafiać:

 • szklane butelki i słoiki po napojach i żywności,
 • szklane opakowania po kosmetykach (o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców).

Natomiast do tego pojemnika nie wolno wkładać chociażby:

 • ceramiki i doniczek,
 • porcelany,
 • fajansu,
 • kryształów,
 • szkła okularowego,
 • szkła żaroodpornego,
 • zniczy z zawartością wosku,
 • żarówek i świetlówek, reflektorów,
 • opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych,
 • luster, szyb okiennych i zbrojonych,
 • monitorów i lamp telewizyjnych,
 • termometrów i strzykawek.

  Co wrzucać do żółtego pojemnika (metal i tworzywa sztuczne)?

 Do worka czy pojemnika w żółtym kolorze, który jest przeznaczony na metal i tworzywa sztuczne możemy spokojnie wrzucać m.in.:

 • odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach,
 • nakrętki,
 • plastikowe opakowania po produktach spożywczych,
 • opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach),
 • opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów),
 • plastikowe torby, worki, reklamówki,
 • folie,
 • aluminiowe puszki po napojach i sokach,
 • puszki po konserwach,
 • folię aluminiową,
 • metale kolorowe,
 • kapsle, zakrętki od słoików,
 • zabawki (jeśli nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców).

Natomiast w żółtym pojemniku nie powinniśmy umieszczać:

 • butelek i pojemników z napojami czy inną zawartością,
 • opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych,
 • opakowań po olejach silnikowych,
 • części samochodowych,
 • zużytych baterii i akumulatorów,
 • puszek i pojemników po farbach i lakierach,
 • zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w tym AGD. 

  Co wrzucać do brązowego pojemnika (BIO)? 

Wreszcie do brązowego pojemnika wkładamy odpady ulegające biodegradacji (tzw. „BIO”). Oznacza to, że do tego kontenera mogą trafić

 • odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki),
 • pocięte na małe kawałki gałęzie drzew i krzewów,
 • skoszona trawa,
 • liście, kwiaty,
 • trociny i kora drzew,
 • inne resztki jedzenia pochodzenia roślinnego.  

Ale nie należy tam wrzucać chociażby

 • mięsa i kości zwierząt,
 • odchodów zwierząt,
 • popiołu z węgla kamiennego,
 • leków,
 • drewna impregnowanego,
 • płyt wiórowych i MDF,
 • ziemi i kamieni,
 • innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).

  Co zrobić z odpadami zmieszanymi i niebezpiecznymi?

To czego nie zdołamy posegregować należy wrzucić do pojemnika z odpadami zmieszanymi. Jednak wyjątkiem są tutaj odpady niebezpieczne, czy tzw. „elektrośmieci” odpady wielkogabarytowe oraz poremontowe.

Do tych kategorii zaliczamy np.:

 • zużyte baterie i akumulatory,
 • przeterminowane lekarstwa,
 • zużyte świetlówki,
 • odpady po żrących chemikaliach (np. środkach ochrony roślin),
 • zużyty sprzęt RTV i AGD Wersalki, meble, materace itp. czyli odpady, których gabaryty nie pozwalają na umieszczenie ich w standardowych pojemnikach
 • Odpady budowlane i poremontowe powstałe w gospodarstwie domowym, w tym odpady gruzu.

Takie śmieci można oddać w specjalnie wyznaczonych punktach, np. sklepach i aptekach, a także w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, tzw. PSZOK, prowadzonym przez każdą gminę.
 

Co wrzucać do niebieskiego pojemnika (papier)?

Do niebieskiego pojemnika lub worka wrzucamy:

 • opakowania z papieru,
 • karton i tekturę (w tym falistą),
 • katalogi, ulotki,
 • gazety i czasopisma,
 • papier szkolny i biurowy,
 • kartki zapisane czy zadrukowane kartki,
 • zeszyty i książki,
 • papier pakowy, torebki i worki papierowe.


Nie powinniśmy za to wrzucać do tego pojemnika m.in.:

 • ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych,
 • papieru lakierowanego czy powlekanego folią,
 • papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego,
 • kartonów po mleku i napojach,
 • papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych,
 • tapet,
 • pieluch jednorazowych, podpasek czy tamponów,
 • zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru,
 • naczyń jednorazowych.