Telefon
całodobowy
32 345 15 70
lub
882 027 539

Aktualności

Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Świętochłowicach Sp. z o.o. rozpoczyna współpracę ze Spółdzielnią Mieszkaniową w Świętochłowicach.

Od 1 maja 2019 r. pracownicy Spółki rozpoczynają całoroczne utrzymanie czystości i porządku na terenach Spółdzielni Mieszkaniowej. W dniu 19 kwietnia br.  w siedzibie Spółdzielni doszło do podpisania umowy pomiędzy Naszą Spółką,  a Spółdzielnią Mieszkaniową w Świętochłowicach. Podpisana umowa jest wynikiem przeprowadzonego postępowania przetargowego, w wyniku którego MPUK Sp. z o.o. złożyło najkorzystniejszą ofertę.

Galeria