Usługi dodatkowe świadczone dla gminy Świętochłowice w zakresie wywozu
Telefon
całodobowy
32 345 15 70
lub
882 027 539
Usługi dodatkowe świadczone dla gminy Świętochłowice w zakresie wywozu

Gruz

Właściciel nieruchomości ma możliwość zamówienia usługi przekazania gruzu, pochodzącego z drobnych remontów w gospodarstwie domowym, w worku typu BIG BAG (o pojemności 1 m3) u przedsiębiorcy, który zostanie wyłoniony w drodze przetargu.

Całkowity koszt usługi wynosi 90 zł brutto.

Raz do roku taka usługa jest bezpłatna.

W przypadku mieszkańców następujących zasobów mieszkaniowych:
- Spółdzielni Mieszkaniowej w Świętochłowicach,
- Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Lokalowej,
- Spółdzielni Mieszkaniowej "Wiosenna",
- Spółdzielni Mieszkaniowej "Matylda",
worki bezpłatne wydawane są we właściwych administracjach.
Pozostałym mieszkańcom worki bezpłatne wydawane są w Urzędzie Miejskim (ul. Katowicka 54).

Za usługę przekazania gruzu właściciel wnosi opłatę do Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, a dowód jej uiszczenia jest podstawą do zgłoszenia zapotrzebowania na usługę w przedsiębiorstwie wyłonionym w drodze przetargu. 
Z usługi mogą korzystać zarówno lokatorzy zamieszkujący w budynkach zbiorowego zamieszkania (zasoby Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych, zasoby MPGL-u, kamienice) jak i domkach jednorodzinnych.

Worki płatne wydawane są w Urzędzie Miejskim (ul. Katowicka 54).

Formularz dotyczący zamówienia usług dodatkowych w zakresie odbioru odpadów komunalnych

Zasady odbioru odpadów gruzowych w workach BIG-BAG

W przypadku zapotrzebowania na kontener na gruz opłata za jego podstawienie i odbiór wynosi:
a) za kontener 3,5 m3 - załadunek do 5 Mg – 250 zł,
b) za kontener 5 m3 - załadunek do 10 Mg – 320 zł.