bip.gov.pl
RSS
A A A K

Dane teleadresowe

Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Świętochłowicach Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością.

Miejsca wykonywania działalności:

Siedziba Spółki:
ul. Łagiewnicka 76
41-608 Świętochłowice
Sekretariat tel. (32) 34 51 570; fax (32) 34 51 544

Inspektor Ochrony Danych

Mirosław Karwot

iod.inspect@gmail.comOpublikował: Natalia Piątek
Publikacja dnia: 24.07.2019
Podpisał: Iwona Pancielejko
Dokument z dnia: 24.07.2019
Dokument oglądany razy: 8 107